Livinsteel

Algemene Voorwaarden

 

 

 1. Verkoopvoorwaarden

In deze verkoopvoorwaarden (‘Verkoopvoorwaarden’) zijn de voorwaarden gesteld waaronder wij de op onze website www.Livinsteel.nl (‘onze website’) genoemde producten (‘Product’ of ‘Producten’) leveren.

Lees deze Verkoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat u Producten van onze website bestelt. In deze Verkoopvoorwaarden wordt uitgelegd wie wij zijn, hoe wij Producten aan u leveren, hoe u en wij de overeenkomst kunnen beëindigen, wat te doen bij problemen, en andere belangrijke informatie. Indien u niet akkoord gaat met deze Verkoopvoorwaarden, verzoeken wij u geen Producten via onze website te bestellen.

In paragraaf A van deze Verkoopvoorwaarden worden de Tijdelijke Deals die wij momenteel aanbieden uitvoerig beschreven. Op iedere aankoop in verband met deze Tijdelijke Deals zijn zowel paragraaf A als de algemene verkoopvoorwaarden zoals genoemd in paragraaf B van toepassing. U dient beide paragrafen daarom zorgvuldig door te lezen voordat u Producten bestelt die bij de Tijdelijke Deals horen. Indien de Producten die u wenst te bestellen niet bij een Tijdelijke Deal horen, dan kunt u paragraaf A overslaan.

 

PARAGRAAF A – Leveringen

 

Gratis levering Deze promotie geldt voor een onbepaalde tijd. Ingang van vrijdag 4 februari 2022 tot heden. Livinsteel heeft het recht om de promotie op ieder moment in te trekken of aan te passen.

 

Levertijd Producten. Producten zoals: Salontafel Side Table, TV Meubels van 6-8 weken (alle meubels met keuzes uit verschillende soorten bladen. Lampen en andere producten op de website van Livinsteel  hebben een levertijd van 3-4 weken

 

PARAGRAAF B – ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

 1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 www.Livinsteel.nl is een website die geëxploiteerd wordt door Pro Welding Katwijk (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’). We staan in Nederland ingeschreven onder KVK nummer 76804712 Satellietbaan 6c 2181MH Hillegom. Ons Btw nr.  NL860794349B01

 1. BESTELLEN VAN PRODUCTEN

2.1 U kunt bij ons bestellingen plaatsen voor Producten door de stappen op onze website te volgen. U erkent dat door het plaatsen van een bestelling, en het door ons accepteren van uw bestelling, u verplicht bent om te betalen voor de Producten in die bestelling.

2.2 In ons bestelproces kunt u eventuele fouten opsporen en aanpassen voordat u de bestelling aan ons verzendt. Lees en controleer de bestelling aandachtig tijdens iedere stap van het bestelproces.

2.3 Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van onze acceptatie door ons. Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail. Deze orderbevestiging per e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst tussen u en ons komt alleen tot stand wanneer wij u die e-mail sturen. De door u gekozen wijze van betaling wordt door ons gedebiteerd nadat wij uw bestelling hebben aanvaard. U ontvangt van ons ook een e-mail wanneer uw bestelling is verzonden.

2.4 Wij kunnen helaas geen bestelling tegenhouden wanneer deze door ons is verzonden. Indien u na het moment van verzenden van gedachten bent veranderd over uw bestelling, kunt u levering weigeren of de Producten aan ons retourneren overeenkomstig het retourbeleid hieronder in artikel 9.

2.5 Het is uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of en te bepalen dat u volledig in staat bent de bestelde Producten te ontvangen voordat u een bestelling bij ons plaatst. Dit betekent onder meer dat u ervoor zorgt dat de bestelde Producten probleemloos in de door u gekozen kamer kunnen worden gebracht, dat deze in die ruimte passen, door de deur van uw appartement of kamer kunnen, over trappen en door deuropeningen kunnen worden vervoerd, en dat er geen andere problemen zijn die levering kunnen bemoeilijken of onmogelijk kunnen maken.

(a) Houd er rekening mee dat als u niet in staat bent om de bestelde Producten te ontvangen als gevolg van dergelijke bezorgproblemen, u de kosten draagt voor het terugzenden van de Producten of het laten ophalen van de Producten.

(b) Als alternatief, hoewel dit niet wordt gegarandeerd, zouden onze bezorgpartners in bepaalde omstandigheden in staat zijn om u een speciale bezorgservice aan te bieden, zoals een liftservice om bepaalde bezorgproblemen aan te pakken, of u zou zelf een derde partij kunnen regelen om dergelijke diensten aan te bieden. Houd er rekening mee dat u de eventuele extra kosten draagt die worden opgelegd door onze bezorgpartners of de door u ingeschakelde derde partij.

2.6 U dient uw door ons geregistreerde contactgegevens bijgewerkt te houden zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen over uw bestelling of de levering van de Producten.

2.7 Disclaimer: Al onze collecties zijn vervaardigd en getest voor privé gebruik. Gebruik van onze producten in commerciële ruimtes of voor commerciële doeleinden is op eigen risico.

 1. BESCHIKBAARHEID

 

3.1 Alle bestellingen voor Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die Producten en de materialen voor het maken van de Producten. Indien om welke reden dan ook de door u bestelde Producten niet beschikbaar zijn of de levering vertraging kan oplopen, zullen wij u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw bestelling hiervan in kennis stellen.

3.2 Indien wij een Product niet kunnen leveren, bijvoorbeeld omdat het Product niet bij de fabrikant in voorraad is of vanwege een fout in de prijs (zie artikel 5.4 en 5.5 hieronder), stellen wij u hiervan per e-mail in kennis en verwerken wij uw bestelling niet. Mocht u reeds voor de bestelling betaald hebben, dan betalen wij u het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terug.

 1. AFBEELDINGEN EN FORMATEN VAN PRODUCTEN

 

4.1 De afbeeldingen van de Producten op onze website zijn door Livinsteelzelf gemaakt. Hoewel wij ons uiterste best hebben gedaan de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat uw computer de kleuren van de Producten op de juiste wijze zal weergeven. De aan u geleverde Producten kunnen mogelijk enigszins afwijken van die afbeeldingen.

4.2 om de maten zo nauwkeurig mogelijk te vermelden, De Wij hebben onze uiterste best hebben gedaan maten van de Producten is zoals op onze website wordt aangegeven  behalve waar sprake is van een kennelijke fout.

 

 1. PRIJZEN VAN PRODUCTEN

5.1 De prijs van een Product is zoals op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.

5.2 De prijs van een Product kan van tijd tot tijd veranderen, maar dit heeft geen gevolg voor een door ons geaccepteerde bestelling.

5.3 De prijs van een Product is inclusief btw (waar van toepassing), maar exclusief eventuele leveringskosten die, indien van toepassing, bij de prijs van de Producten worden opgeteld en die tijdens het bestelproces als deel van het totaalbedrag worden getoond.

 

5.4 Door het grote aantal Producten op onze website kan het altijd voorkomen dat ondanks onze redelijke inspanningen sommige van de op onze website genoemde Producten onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de bestellingafhandelingsprocedure. Wanneer dan de juiste prijs van een Product lager blijkt te zijn dan de door ons genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het Product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van het Product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het Product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.

5.5 Indien de gemaakte fout met de prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht het Product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren, ook niet wanneer wij u een orderaanvaarding hebben verzonden.

5.6 Door het plaatsen van een aankooporder op de website van Livinsteel.nl machtigt de koper en verleent hij opdracht aan Livinsteel.nl. Deze machtiging en de opdracht gelden voor de ten behoeve van de koper aangebrachte goederenzendingen en voor welke zending(en) de koper de informatie aan Livinsteel.nl heeft verstrekt. Deze machtiging en opdracht omvatten alle handelingen en communicaties tot en met de beëindiging van de verificatie en in verband met de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld. Livinsteel.nl is gerechtigd de uitvoering van deze overeenkomst/machtiging te laten geschieden door een derde

 1. BETALING

 

6.1 Wij aanvaarden betaling met de op onze website genoemde betalingsmethoden. U dient voor de Producten te betalen en alle toepasselijke leveringskosten te voldoen voordat de Producten worden geleverd.

6.2 Door het bij ons plaatsen van een bestelling via onze website bevestigt u dat de betaalgegevens in uw bestelling geldig en correct zijn.

 1. BEZORGING

 

7.1 Wij bieden een eigenbezorgdienst aan bij aankoop van het Product op onze website. Let erop dat verzendtermijnen verwachte termijnen zijn. Ga voor meer informatie over bezorging van Producten

 

7.2 Houdt er rekening mee dat wij alleen bezorgen in Nederland en dat het bezorgen op de Waddeneilanden is onderworpen aan extra bezorgkosten.

7.3 De verwachte verzenddatum is de datum die wordt genoemd in de per e-mail verzonden verzendbevestiging. Deze verzenddatum geeft aan wanneer wij de Producten naar verwachting aan onze leveringspartner zullen verzenden. Ga voor meer informatie over onze verzendings- en leveringsprocedure en hoe lang na verzending u bezorging van de Producten mag verwachten naar Bezorging. Hoewel wij alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw Producten binnen de verwachte termijnen worden verzonden en bezorgd, kunnen wij helaas niet garanderen dat onvoorziene problemen bij de fabrikant van het Product of onze leveringspartners hierop niet van invloed zullen zijn. Indien wij de verwachte verzend- of leverdatum niet kunnen halen, dan nemen wij contact met u op voor een nieuwe verwachte datum.

 

7.4 Uw levering is afgerond wanneer wij de Producten op het door u opgegeven adres hebben afgeleverd. Als niemand op het adres de levering kan aannemen, dan laten wij een briefje achter met informatie over nieuwe levering. Als u na drie pogingen van ons geen levering hebt aanvaard, dan kunnen wij de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde van artikel 9 als verbroken door u beschouwen.

7.5 U kunt op ieder moment de status van uw bestelling controleren door op onze website met uw eigen account in te loggen bij Mijn Bestellingen. Mocht u problemen hebben bij het vinden van de status van uw bestelling of het volgen van de voortgang hiervan, neem dan contact op met onze klantenservice door middel van de hieronder in artikel 24 genoemde contactgegevens.

 1. RISICO EN EIGENDOM

 

8.1 Eigendom van de Producten gaat over op de ontvanger bij de levering, mits wij de volledige betaling hebben ontvangen van alle bedragen voor de Producten van de bestelling, inclusief de bezorgkosten.

8.2 De Producten zijn uw verantwoordelijkheid vanaf het moment waarop u (of een door u aangegeven derde anders dan de koerier) de Producten fysiek in bezit krijgt.

 1. BELEID INZAKE HERROEPING, RETOURZENDING EN TERUGBETALING

 

9.1 Wij hopen dat u tevreden bent met alles wat u van ons hebt gekocht, maar als u niet tevreden bent met uw Producten kunt u deze aan ons retourneren onder de hieronder genoemde voorwaarden of anderszins overeenkomstig uw wettelijke rechten.

Herroepingsrecht

9.2 U hebt het wettelijk recht van gedachten te veranderen en binnen 30 dagen na levering van uw Producten de overeenkomst tussen u en ons zonder opgave van reden te ontbinden (herroepingsrecht). N.B.: Door de huidige omstandigheden omtrent Covid-19 hebben wij de retourtermijn tijdelijk uitgebreid naar 30 dagen na ontvangst. Burgerlijk Wetboek en artikel VI.47 Wetboek Economisch recht.

9.3 De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na het moment waarop u, of een door u aangegeven derde anders dan de koerier, de Producten fysiek in bezit krijgt.

9.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons over uw beslissing tot het herroepen van de overeenkomst met ons inlichten door middel van een duidelijke verklaring (zoals in een per post verzonden brief of in een e-mail, of telefonisch kenbaar maken). Het eenvoudigst is om contact op te nemen met Livinsteel; de contactgegevens vindt u in artikel 24. 9.5 Om uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te oefenen, hoeft u ons slechts voor het einde van die termijn een kennisgeving te sturen waarin u ons laat weten dat u uw herroepingsrecht uitoefent.

Gevolgen van herroeping

9.5 Indien u uw overeenkomst met ons herroept, vergoeden wij aan u alle van u ontvangen bedragen, waaronder de verzendkosten (behoudens dat wij ons het recht voorbehouden u niet te vergoeden voor de aanvullende kosten wanneer u voor een andere soort van verzending hebt gekozen dan de door ons aangeboden voordeligste standaardverzending).

9.6 Wij voeren de restitutie zonder onnodige vertraging uit uiterlijk: (a) 30 dagen na de dag waarop wij van u alle geleverde Producten hebben terugontvangen, of (b) (indien dit eerder is) 30 dagen na de dag waarop u bewijs van retournering van de Producten hebt verstrekt, of (c) indien geen goederen geleverd zijn, 30 dagen na de dag waarop wij in kennis zijn gesteld van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst.

9.7 Wij voeren de restitutie uit via dezelfde betaalwijze als voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zijn voor u aan de restitutie geen kosten verbonden.

9.8 Wij kunnen de restitutie inhouden totdat wij de Producten terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, u aan ons bewijs van retournering van de Producten hebt verstrekt.

 

Gebrekkige of verkeerd omschreven goederen

9.9 Wanneer u de Producten aan ons retourneert omdat zij omdat ze defect of verkeerd beschreven zijn en u ze terugstuurt:

(a) binnen 6 maanden vanaf de datum van levering betalen wij het volgende terug: de volledige prijs van het Product; eventuele gemaakte leveringskosten voor het aan ons retourneren van het artikel (anders dan door u gemaakte kosten voor het persoonlijk retourneren van de Producten).

(b) meer dan 6 maanden vanaf de datum van levering, zullen we het volgende terugbetalen: de prijs van de Producten (waarvan we een aftrek kunnen doen om rekening te houden met het gebruik dat u van de producten hebt gehad sinds ze werden geleverd); en alle redelijke kosten die u maakt om het artikel aan ons te retourneren (anders dan eventuele kosten die u maakt om de producten persoonlijk aan ons terug te sturen).

U hebt als consument altijd wettelijke rechten met betrekking tot Producten die gebreken vertonen of niet voldoen aan de omschrijving. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door het retourbeleid in dit artikel 9 of een van de andere in deze paragraaf B genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden.

9.10 De terugbetaling zal geschieden via de door u bij de betaling gebruikte wijze van betaling.

Hoe retourneert u de Producten

9.11 Als u van gedachten bent veranderd en u het herroepingsrecht ingevolge artikel 9.2 hierboven uitoefent, dienen de Producten aan ons te worden geretourneerd. In dit geval geldt dit voor:

(a) de meeste kleine artikelen en bepaalde middelgrote artikelen die u aan ons bij ons distributiecentrum of aan onze leveringspartner op diverse locaties kunt retourneren. In dit geval moeten de Producten zonder onnodige vertraging aan ons worden geretourneerd en in ieder geval uiterlijk 30 dagen vanaf de dag waarop u het herroepingsrecht hebt uitgeoefend. De kosten van retournering van de Producten aan ons zijn voor uw rekening, welke kosten afhankelijk zijn van het artikel; of

(b) bepaalde middelgrote artikelen en voor de meeste meubelartikelen; wij kunnen de Producten bij u laten ophalen. De kosten van het ophalen van de Producten zijn voor uw rekening, welke kosten afhankelijk zijn van het artikel, behalve bij ‘One by Livinsteel’-matrassen, die wij kosteloos bij u komen ophalen.

9.12 Als u het recht van retournering van de Producten ingevolge artikel 9.11 uitoefent omdat de Producten gebreken vertonen, niet waren geleverd zoals omschreven of u anderszins een wettelijk recht hebt de Producten te retourneren als gevolg van een door ons gemaakte fout na verzending van de Producten, dienen de Producten aan ons te worden geretourneerd. Afhankelijk van het artikel kan dit door of de Producten aan ons te laten retourneren of door ons bij u te laten ophalen, zoals beschreven in artikel

9.13. In deze gevallen zijn aan het retourneren of ophalen geen kosten verbonden.

9.14 Neem voor het laten retourneren of ophalen van de Producten contact op met onze klantenservice door middel van de in artikel 24 hieronder genoemde contactgegevens.

9.15 U dient voorzichtig te zijn met het openen van de verpakking waarin de Producten zijn geleverd en de Producten zorgvuldig opnieuw te verpakken in de originele verpakking voordat u de Producten aan ons retourneert.

 1. Producten van Livinsteel hebben 10 JAAR GARANTIE

 

10.1 Betreffende Personen: De Garantie geldt voor de eerste koper van een Livinsteel.nl zoals aangegeven op de officiële kwitantieen. De Garantie op de Livinsteel.nl en is geldig voor de periode waarin deze koper het bezit en 10 jaar vanaf de datum van eerste aankoop, en op de matrashoes is geldig voor de periode waarin deze koper het bezit en 1 jaar vanaf de datum van eerste aankoop. De Garantie is niet overdraagbaar aan een latere koper.

 

10.2 Betreffende Producten: De Garantie geldt voor de producten die rechtstreeks via onze website bij ons zijn gekocht op of na 12 februari 2022.

 

10.3 Reikwijdte Garantie:

(a) De volgende materiaal- en fabricagefouten (‘Fouten’) vallen onder deze Garantie:

(b) Deze Garantie geldt niet voor het:

10.3.b.1 normale veroudering of slijtage;

10.3.b.2 veranderingen in hardheid van een van de componenten.

10.3.b.3 lichte verkleuring van het staal

10.4 Garantieaanspraak procedure: Om een aanspraak in stellen onder de Garantie moet de volgende procedure worden doorlopen:

(a) Meld de Fout bij ons schriftelijk binnen veertien dagen na de dag waarop u de fout hebt ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken;

(b) Verstrek ons een kopie van de kwitantie als bewijs van de oorspronkelijke datum van aankoop;

10.5 Verhaal & aansprakelijkheid

(a) In geval van een Fout die valt onder de voorwaarden van de Garantie zoals hierboven vermeld, zullen wij u binnen 90 dagen na ontvangst van de oorspronkelijke matras een gerepareerde of vervangende matras doen toekomen.

(b) hebben wij het recht om het te vervangen door materialen van vergelijkbare of hogere kwaliteit als de identieke materialen niet beschikbaar zijn.

 1. Garantie Voorwaarden

 

Als je iets koopt, heb je volgens de wet recht op een deugdelijk product. Dat heet de wettelijke garantie. Het betekent dat het product geen gebreken mag vertonen die je – als je het product op een normale manier gebruikt – niet verwacht binnen de verwachte levensduur van het product. Toch komt het helaas wel eens voor dat een artikel na aankoop niet werkt zoals het zou moeten werken. Wij vinden dit natuurlijk erg vervelend en doen er alles aan om dit samen met jou naar tevredenheid op te lossen. Wat moet je doen?

Is een artikel stuk en zit er garantie op?

Maak hier een melding van via het contactformulier.

Reparatie of geld-terug-garantie

Wanneer wij je klacht terecht vinden, zullen wij indien mogelijk het product repareren en andere opties met je bespreken.

Ging het product stuk binnen de omruilgarantietermijn van 14 dagen? Dan krijg je vaak direct een nieuw product tenzij dit niet meer leverbaar is. Als een product niet op voorraad is, kan het worden besteld. Is dit niet mogelijk, dan krijg je je geld terug. Er zijn een paar uitzonderingen. Onze klantenservice medewerker kunnen je er meer over vertellen.

 

Ging het product stuk na de omruilgarantietermijn en binnen 6 maanden na aankoop? Dan zorgt LIVINSTEEL.NL voor een oplossing. Wij zullen gebruik maken van een onafhankelijk bedrijf om de beoordeling en indien mogelijk een reparatie uit te voeren.

Uitdrukkelijk vervalt elk recht op garantie indien er sprake is van:

 1. Schade en/of molest.
 2. Wijzigingen in het product en/of samenstelling door anderen.
 3. Oneigenlijk gebruik of belasting.
 4. Stof- en/of verkleuringen.
 5. Doorverkoop van het product. De garantie is niet overdraagbaar.

Duur van de garantie

Livinsteel hanteert voor alle producten de wettelijke garantie van 2 jaar.

10 Jaar Frame garantie.

Alle Producten worden geleverd met een garantie van 10 jaar (geldig vanaf de datum van levering.

Hoe kan ik mijn garantie claimen?

Als je een claim wilt indienen, kun je ons een e-mail sturen of een bellen. Onze openingstijden zijn van maandag tot vrijdag 08:00 – 18:00 uur.

Een claim indienen:

 • Je hebt een aankoopbewijs nodig inclusief je orderbevestiging
 • Je garantie omvat een reparatieservice als je frame defect raakt tijdens de garantieperiode

 

 1. KORTINGSCODES

 

14.1 De waarde van elke voucher die u gebruikt, wordt in mindering gebracht op de totale kosten van uw bestelling. De voucher kan slechts één keer worden ingewisseld en u kunt geen ongebruikt saldo gebruiken voor een toekomstige bestelling. Er is geen minimale besteding vereist en de voucher kan worden ingewisseld voor elke aankoop, inclusief verzendkosten. Eventuele kosten voor de bestelling (inclusief bezorg-, retour- en ophaalkosten) worden berekend op basis van de volledige kosten van de bestelling, voordat de voucher of kortingscode wordt toegepast.

14.2 Op elke transactie kan niet meer dan één kortingscode worden toegepast. Dit is met inbegrip van alle promotiecodes en aanbiedingen. (maar u kunt ook elke voucher gebruiken die u hebt gekocht of gekregen).

14.3 Tenzij anders vermeld, kunnen kortingscodes slechts één keer worden gebruikt en kunnen ze niet worden gebruikt in combinatie met andere vouchercodes of offers (bijv. cashback)

14.4 Als een kortingscode een minimale besteding vereist en u een deel van de Producten binnen uw bestelling retourneert, zodat uw bestelling onder de minimale besteding valt, is de korting niet langer van toepassing op de rest van uw bestelling.

14.5 Door het gebruik van een kortingscode garandeert u jegens ons dat u de rechtsgeldige ontvanger bent van de kortingscode (al naargelang wat van toepassing is) en dat u deze in overeenstemming met deze Verkoopvoorwaarden, geldende wetgeving en naar goed vertrouwen zult gebruiken. Als wij van oordeel zijn dat een kortingscode in strijd met deze Verkoopvoorwaarden, geldende wetgeving en/of goed vertrouwen wordt gebruikt hebben wij het recht om uw kortingscode (al naargelang wat van toepassing is) te annuleren of te weigeren.

14.6 Neem contact met ons op voor verdere hulp als u problemen ondervindt met de inwisseling van kortingscode of wanneer u vragen hebt.

14.7 Iedere bestelling van Producten waarbij een kortingscode wordt gebruikt, wordt beheerst door deze Verkoopvoorwaarden.

 1. UW GEGEVENS

 

15.1 Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons Privacybeleid.

 

16A. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

 

16a.1 Wij zijn wettelijk verplicht u Producten te leveren die in overeenstemming zijn de overeenkomst die wij met u hebben gesloten.

16a.2 Onze Producten zijn bedoeld voor thuisgebruik en wij staan niet in voor en geven geen garanties voor het gebruik hiervan in een commerciële omgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u (voor zover wettelijk toegestaan) voor enig verlies van winst, verlies van omzet, werkonderbreking of verlies van kansen.

16a.3 Indien wij tekortkomen in het naleven van een overeenkomst tussen u en ons, zijn wij niet aansprakelijk voor door u geleden verlies of schade als voorzienbaar gevolg van onze schending van deze Verkoopvoorwaarden of onze nalatigheid. Wij zijn echter ook niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor niet-voorzienbare schade. Schade is voorzienbaar wanneer deze een duidelijk gevolg is van onze schending of als de schade op het moment van aangaan van de overeenkomst door u en ons is overwogen..

16a.4 Het maximumbedrag aan schade waarvoor wij aansprakelijk zijn, blijft (voor zover wettelijk toegestaan) beperkt tot de door u betaalde prijs voor het Product waarop de door u geleden schade betrekking heeft.

16a.5 Wij sluiten op geen enkele wijze onze aansprakelijkheid uit, of beperken deze, voor: (a) dodelijk of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid onzerzijds; (b) bedrog of onjuiste voorstellingen; (c) aansprakelijkheid op grond van paragraaf 2 en 3 van Afdeling 2B van Titel 5 van Boek 6 en Afdeling 2 van Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; en (d) gebrekkige producten ingevolge artikel 7:17-7.22 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

16 B. WETTELIJKE WAARBORG

Hiermee worden uw wettelijke rechten niet aangetast, waartoe behoren de wettelijke conformiteitsregeling ingevolge Afdeling 2 van Titel 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke garanties gelden naast iedere geldende commerciële garantie van de fabrikant van het product, en duurt een periode van twee jaar.

 1. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER

 

17.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen, of een vertraging in het nakomen, van een of meer van onze verplichtingen op grond van een overeenkomst dat/die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke invloedssfeer, met inbegrip van force majeure, brand, overstroming, noodweer, explosies, oorlog (al dan niet verklaard), terreurdaden of de handelingen van een lokale of centrale overheid of van enige andere bevoegde instanties op voorwaarde dat: (a) wij redelijke maatregelen treffen om niet-nakoming of vertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken; (b) wij in het geval van niet-nakoming al het op grond van de betrokken overeenkomst betaalde aan u terugbetalen; en (c) u in geval van een aanzienlijke vertraging uw bestelling kunt annuleren door kennisgeving aan ons en wij al het betaalde op grond van de betrokken overeenkomst aan u terugbetalen.

 1. GESCHILLENBESLECHTING

 

18.1 Indien u een geschil met ons hebt met betrekking tot onze overeenkomst met u, neem dan eerst contact met ons op via info@livinsteel.nl en probeer het geschil informeel met ons op te lossen.

18.2 In het onverhoopte geval dat wij het geschil niet informeel op kunnen lossen, wijzen wij u op het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU waar consumenten in de EU geschillen kunnen voorleggen die voortvloeien uit online aankopen. Dit platform is toegankelijk op //ec.europa.eu/odr . Ook hebt u altijd de mogelijkheid het geschil door tussenkomst van de rechter te laten beslechten.

 

 1. ELK VAN DEZE VOORWAARDEN IS ONAFHANKELIJK VAN KRACHT

 

19.1 Elk van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechter of enig andere betreffende instantie besluit dat een van deze paragrafen onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverkort van toepassing.

 1. BIJWERKING VAN DEZE VERKOOPVOORWAARDEN

 

20.1 Wij kunnen van tijd tot tijd deze Verkoopvoorwaarden wijzigen of bijwerken om onder meer de volgende redenen: (a) veranderingen in onze bedrijfsvoering; (b) veranderingen in de door ons na te leven wet- en regelgeving; of (c) veranderingen in de wijze waarop wij betaling van u aanvaarden. Alle door u bestelde Producten worden echter beheerst door de voorwaarden zoals deze op onze website te vinden zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 1. RECHTEN VAN DERDEN

 

21.1 Iedere tussen u en ons gesloten Overeenkomst wordt alleen tussen u en ons gesloten. Geen enkele derde heeft het recht de voorwaarden ervan af te dwingen.

 1. OVERDRACHT VAN ONZE RECHTEN

 

22.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen ingevolge onze overeenkomst met u overdragen aan een andere organisatie, en wij zullen ons ervoor inspannen u hierover schriftelijk in te lichten indien dit plaatsvindt, maar dit zal uw rechten of onze verplichtingen ingevolge de overeenkomst niet aantasten. Wij zullen ons in redelijkheid ervoor inspannen u dit schriftelijk mede te delen indien dit plaatsvindt.

 1. RECHT EN RECHTSGEBIED

 

22.1 Afhankelijk van uw gewone verblijfplaats worden deze Verkoopvoorwaarden beheerst door Nederlands recht. Dit betekent dat een overeenkomst voor de aankoop van Producten via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

22.2 Afhankelijk van uw woonplaats kunt u een gerechtelijke procedure aanspannen met betrekking tot deze overeenkomst bij een Nederlandse rechter. Deze rechters zijn niet-exclusief bevoegd om alle procedures met betrekking tot deze overeenkomst te horen.

 1. CONTACT MET U

23.1 Wanneer wij contact met u moeten opnemen of u een schriftelijke kennisgeving moeten doen toekomen, doen wij dit per e-mail of per gefrankeerde post aan het door u in de bestelling opgegeven adres.

 1. CONTACT MET ONS

 

24.1 Hebt u vragen over deze Verkoopvoorwaarden, neem dan telefonisch contact met ons op. Wij helpen u graag.

 

 

 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

In deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) worden de voorwaarden genoemd waaronder u gebruik mag maken van onze website www.Livinsteel.nl (‘onze website’).

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan dat u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt zich hieraan te houden.

 1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 www.Livinsteel.nl is een website die geëxploiteerd wordt door Pro Welding Katwijk (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’).

We staan in Nederland ingeschreven onder KVK 76804712. Ons kantooradres: Satellietbaan 6c 2181MH Hillegom ons btw-nummer is NL860794349B01.

 1. AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN LIVINSTEEL.NL

2.1 De aankoop van producten via onze website wordt beheerst door onze Verkoopvoorwaarden.

 

 1. UW PERSOONSGEGEVENS

3.1 Het is mogelijk dat u bij contact met ons via de website bepaalde persoonlijke informatie verstrekt. Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons Privacy beleid.

 

 1. UW ACCOUNT EN WACHTWOORD

4.1 Indien u een account op onze website aanmaakt, dient u vertrouwelijk met uw logingegevens om te gaan. U dient deze niet aan een derde bekend te maken.

4.2 Wij mogen te allen tijde een account deactiveren indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u zich niet aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden houdt of hebt gehouden.

4.3 Wanneer u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw inloggegevens kent, dient u dit onmiddellijk bij ons te melden op info@livinsteel.nl

 

 1. PUBLICATIEREGELS

5.1 Naast andere eisen elders in deze Gebruiksvoorwaarden gaat dit gedeelte in op de specifieke regels omtrent het gebruik van en andere interactieve delen van onze website (de ‘publicatieregels’).

5.2 Bij het gebruik van onze website dient u het volgende niet te doen: (a) het omzeilen, uitschakelen of verstoren van beveiliging gerelateerde functies van onze website of functies die het kopiëren van de content die toegankelijk is via de website voorkomen of beperken; (b) foutieve informatie opgeven in uw accountgegevens; (c) de identiteit van een ander persoon aannemen zonder diens expliciete toestemming of het ten onrechte doen voorkomen alsof u namens een (rechts)persoon of organisatie optreedt; (d) de website gebruiken als we het gebruik ervan door u opgeschort of geblokkeerd hebben; (e) junk, spam or herhalende berichten plaatsen; (f) illegaal of onrechtmatig gedrag vertonen; (g) het wijzigen, verstoren of hacken van de website; (h) de website op de verkeerde manier gebruiken door bewust virussen, Trojans, worms, logic bombs of vergelijkbaar materiaal te plaatsen, of andere activiteiten uit te oefenen die de website of de apparatuur of de surfervaring van andere bezoekers schaden; (i) data van de site verzamelen anders dan in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden; (j) het inzenden van of bijdragen aan beledigende, bedreigende, obscene, onjuiste, schokkende of kwetsende content; (k) het beledigen, kwetsen of intimideren van andere gebruikers van de site, medewerkers of andere personen; (l) content toevoegen of hieraan bijdragen zonder toestemming van de eigenaar van de content of op een andere manier inbreuk maken op het auteursrecht, merkenrecht of andere rechten van derden; of (m) het inzenden van of bijdragen aan reacties of commentaren over andere personen die onjuist zijn, privé, vertrouwelijk of lasterlijk (hiertoe behoort ook het beschuldigen van mensen van criminele activiteiten of ernstig wangedrag zonder bewijs, hetgeen de reputatie van deze mensen kan aantasten in de ogen van andere lezers van uw commentaren).

5.3 Het niet naleven van deze publicatieregels vormt een ernstige schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij een of alle van de volgende maatregelen nemen (met of zonder kennisgeving): (a) onmiddellijke, tijdelijke of permanente blokkering van uw recht gebruik te maken van de site; (b) onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van gebruikerscontent; (c) het aan u sturen van een officiële waarschuwing; (d) het ondernemen van juridische stappen tegen u, zoals een procedure voor de vergoeding van alle kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, administratieve en wettelijke kosten) ten gevolge van de schending en/of (e) het aan juridische instanties openbaren van informatie indien we dit redelijkerwijs noodzakelijk achten.

5.4 De hierboven beschreven reacties zijn niet limitatief, en we kunnen iedere andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs noodzakelijk en gepast achten.

 1. WAARSCHUWINGS- EN VERWIJDERBELEID

6.1 Indien u van mening bent dat content op onze website:

(a) inbreuk maakt op uw rechten of rechten van een derde partij waaraan u verbonden bent; of

(b) op een andere manier niet voldoet aan de publicatieregels, gelieve telefonisch contact met ons op te nemen.

6.2 Wanneer u dergelijke content wilt melden, geef ons dan de volgende informatie door: (a) uw naam en contactgegevens; en (b) een korte verklaring waarin u aangeeft of naar uw mening de content: (i) inbreuk maakt op uw rechten; (ii) inbreuk maakt op de rechten van een derde partij waaraan u verbonden bent ; of (iii) op een andere manier niet voldoet aan de publicatieregels.

6.3 Wij zullen vervolgens actie ondernemen op een manier die wij noodzakelijk achten, afhankelijk van de aard van de gemelde content. Dit kan ook betekenen dat wij geen actie ondernemen, indien wij van mening zijn dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de publicatieregels. Wij zijn niet verplicht u in te lichten over door ons genomen maatregelen naar aanleiding van uw melding of om dit met u te bespreken.

 1. BEPERKTE LICENTIE

7.1 Wij zijn de licentiehouder of de licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en van al de daarop gepubliceerde content. Deze werken zijn wereldwijd beschermd door auteursrecht(elijke verdragen), al deze rechten worden voorbehouden. Wij geven u toestemming om onze website te bezoeken voor persoonlijke doeleinden. Ander gebruik van onze website of content daarop is niet toegestaan. Dit verbod omvat, maar is niet beperkt tot:

(a) gebruik maken van de content op onze website voor commerciële doeleinden;

(b) reproductie van de naam Livinsteel, het logo, handelsmerken of content beschikbaar op onze website; en

(c) het downloaden of kopiëren van content of beeldmateriaal van onze website voor uzelf of derden.

7.2 Indien u gebruik wilt maken van content of ander materiaal van onze website dan hierboven genoemd, neem dan contact op met: info@livinsteel.nl.

 

 1. DISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEID

8,1 De toegang tot onze website is op tijdelijke basis toegestaan. We behouden ons het recht om de toegang tot onze website te allen tijde zonder kennisgeving beperken of beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk indien onze website om welke reden ook op enig tijdstip of gedurende enige periode niet beschikbaar is.

8.2 Wij hebben de content van onze website met zorg samengesteld. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor technische problemen die u mogelijk ondervindt op onze website. Indien wij op de hoogte zijn gesteld van onjuistheden in de content op onze website, zullen wij proberen dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk weer te corrigeren.

8.3 Hoewel wij ons inspannen ervoor te zorgen dat de informatie die op onze website wordt aangeboden juist is, wordt de informatie op onze website aangeboden zonder enige garantie, voorwaarde of waarborg van welke aard ook en wordt de website aan u beschikbaar gesteld op basis van ‘as is’. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig voorval als gevolg van uw vertrouwen op de content van onze website.

8.4 Wij dragen in ieder geval nooit verantwoordelijkheid ten aanzien van gebruikerscontent, en uw gebruik van en vertrouwen op gebruikerscontent is geheel voor eigen risico.

8.5 Wij sluiten, voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, alle garanties en voorwaarden uit die worden geïmpliceerd door wettelijke bepalingen, gemeenrecht of equityrecht.

8.6 Aangezien onze website kosteloos wordt aangeboden, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade wegens onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), wanprestatie, schending van een wettelijke verplichting of anderszins (ook indien voorzienbaar) in verband met het gebruik van onze website of de daarop aangeboden informatie.

8.7 Indien u onze website als consument bezoekt, beperkt niets in deze Gebruiksvoorwaarden of enige aanvullende voorwaarden de wettelijke rechten van een consument die niet door deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.

8.8 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor dodelijk of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor aansprakelijkheid voor ons bedrog of onze onjuiste voorstellingen.

 1. LINKS EN LINKEN

9.1 Links op onze website naar externe websites worden uitsluitend als aanvullende dienst aangeboden. Bij gebruik van deze links verlaat u onze website. Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of de content of beschikbaarheid hiervan. Wij onderschrijven deze sites op geen enkele wijze en doen geen toezeggingen over deze sites of het materiaal hierop. Toegang tot externe websites is geheel voor eigen risico.

9.2 U mag met een link naar onze homepage (www.Livinsteel.nl) verwijzen, met dien verstande dat dit geschiedt op een wijze die redelijk en wettelijk is en onze reputatie niet aantast en u hiervan niet profiteert. U dient een link niet zodanig in te stellen dat hiermee enige vorm van verbondenheid, goedkeuring of instemming onzerzijds wordt gesuggereerd waar dit niet het geval is. U stemt ermee in bij ontvangst van een verzoek van ons een link naar onze website te verwijderen op een website die in eigendom toebehoort aan of onder zeggenschap staat van u.

 1. WIJZIGINGEN

10.1 Het is ons toegestaan te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden te herzien door deze pagina te wijzigen. U dient van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om van eventuele wijzigingen kennis te nemen.

 1. SCHEIDBAARHEID

11.1 Indien een van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden voor zover wettelijk toegestaan van kracht.

 1. BEVOEGD GERECHT EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Afhankelijk van uw woonplaats is de Nederlandse rechter niet-exclusief bevoegd om te oordelen over alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website. Wij behouden ons het recht voor om in uw thuisland of enig ander desbetreffend land een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Afhankelijk van uw gewone verblijfplaats worden deze Gebruiksvoorwaarden beheerst door Nederlands recht.

 1. FEEDBACK

13.1 Wanneer u feedback wilt geven over onze website, neem dan contact met ons op via info@livinsteel.nl

 

 

III. Sociale Media

 

 1. Sociale media

 

Upload je foto naar Facebook of Instagram om ons in te lichten over je post. Je moet een openbaar profiel hebben zodat we je foto kunnen zien.

Als je foto geselecteerd wordt door Livinsteel, krijg je een binnen 24 uur bericht van onze account ontvangen waarin je toestemming gevraagd zal worden voor de publicatie van je foto in de LIVINSTEEL. Antwoord met #YES Livinsteel om ons je toestemming te geven en je goedkeuring voor deze algemene voorwaarden en Livinsteels’s privacybeleid die in het bericht gelinkt zullen zijn. Je accountnaam zal naast je foto verschijnen.

 

1.1 Hoe zullen mijn foto’s en andere geüploade gegevens gebruikt worden?LIVINSTEEL zal geüploade foto’s met absolute discretie selecteren voor gebruik. Om enige twijfel te voorkomen: Livinsteel heeft geen enkele verplichting om geüploade foto’s te gebruiken.

Je behoudt de eigendomsrechten van al je geüploade foto’s, maar opdat we je foto kunnen publiceren in de Livinsteel, moet je Livinsteel een niet-exclusieve, perpetuele, onherroepelijke, wereldwijde, licentievrije, toe te schrijven, onder te licentiëren licentie verlenen om je foto te gebruiken. We mogen de foto op de Livinsteel website gebruiken en in onze advertenties, marketing- en promotiemateriaal zonder compensatie of voorafgaande kennisgeving, via alle media of distributiemethodes. Livinsteel kan met exclusieve discretie afgeleide werken gebruiken, bewerken, wijzigen, reproduceren, vertalen, publiceren of creëren.

Je geeft Livinsteel ook het recht op gebruik van je gebruikersnaam, echte naam, foto, portret, bijschrift of andere identificerende informatie in verband met de publicatie van je foto’s op de Livinsteel webpagina’s. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, ga je akkoord met Livinsteel‘s verzameling en verwerking van je persoonlijke data zoals beschreven in Livinsteel’s privacybeleid.

Door je foto te uploaden, verzeker je en geef je aan dat (i) je de rechten hebt op de foto of, als de foto het onderwerp is van rechten van een derde partij, dat je de nodige licenties, rechten, instemming en akkoorden hebt om de foto te publiceren en de nodige rechten toe te kennen, en (ii) je ouder bent dan 18 jaar.

Voor zover de wet het toelaat, ga je er ook mee akkoord om je morele rechten op te geven in verband met de geüploade foto’s.

2.2 Richtlijnen voor fotocontent

 

Alle geüploade foto’s worden gecontroleerd door Livinsteel. Foto’s met de volgende content zullen niet worden geselecteerd voor publicatie:

a.Materiaal met copyright en/of handelsmerk: gelieve geen foto of andere content te uploaden die inbreuk maakt op de rechten (bijvoorbeeld copyright of handelsmerk) van een derde partij (zoals content die content bevat van een derde partij zoals handelsmerken, logo’s, bedrijfsnamen, kentekens, foto’s of kunstwerken, uittreksels van boeken, foto’s, video’s of televisie- of filmscènes).

 1. Beledigende beelden: gelieve geen beelden te uploaden die beschouwd kunnen worden als schadelijk, bedreigend of gewelddadig, intimiderend, beledigend, aanstootgevend, haatdragend, discriminerend, oproepend tot haat, profaan of pesterij.
 2. Verpersoonlijking:maak alleen gebruik van niet-aanstootgevende gebruikersnamen en neem geen andere identiteit dan de jouwe aan.
 3. Privé & vertrouwelijk: gelieve niets te uploaden dat beschouwd kan worden als vertrouwelijk of dat kan alluderen op een individu (bijvoorbeeld werkgegevens, kredietkaartnummers, adresgegevens, eender welke distinctieve informatie die naar een bepaald individu kan verwijzen).
 4. Mensen / gezichtsherkenning:gelieve geen foto’s te uploaden die mensen afbeelden, of hun gezicht nu zichtbaar is of niet. Dit omvat foto’s van mensen in de foto (bijvoorbeeld een foto in een fotokader op een bureau).
 5. Opmerkingen:zorg ervoor dat alle informatie bij je foto’s accuraat is (als die feiten omvat) en je oprechte mening uitdrukt (als je je mening ergens kenbaar maakt). Post niets dat op welke manier ook lasterlijk kan zijn voor een persoon of bedrijf.
 6. Reclame: adverteer of promoot geen goederen of diensten van jezelf of derden in foto’s of inzendingen.
 7. Links: gelieve niet te linken naar media of uitvoerbare bestanden met je foto’s of inzendingen.2.3 Wat gebeurt er als ik een klacht heb over een foto of een foto wil laten verwijderen?

 

Als je denkt dat een geüploade foto op onze webpagina’s ongepast of aanstootgevend is of iemands wettelijke rechten schendt (bijvoorbeeld handelsmerk of inbreuk op copyright) dan kun je die foto rapporteren door een e-mail te sturen naar info@Livinsteel.nl.

We behouden ons het recht om de foto’s eender wanneer en om welke reden ook uit de Livinsteel, van de website of uit marketingmateriaal te verwijderen.

2.4 Websites van derden

 

Gebruikers van de Livinsteel website kunnen foto’s op hun sociale media delen die in de Livinsteel en op productpagina’s weergegeven worden. Hoewel Livinsteel foto’s kan verwijderen van de LIVINSTEEL.NL website, kan Livinsteel de foto’s die gedeeld of gepost zijn door derden op websites van derden niet verwijderen, noch is Livinsteel daar verantwoordelijk voor.

Als je een foto wilt rapporteren die gedeeld werd op een website van derden, moet je die derde partij of de website van derden rechtstreeks contacteren.

Aansprakelijkheid

Je stemt ermee in om Livinsteel, en elke persoon die namens Livinsteel handelt, vrij te waren van enige aansprakelijkheid in verband met het gebruik van je foto’s.